Print

UMOŽNITE SVOJIM ŽIAKOM SPOZNAŤ EXPERIMENTÁLNU STRÁNKU FYZIKÁLNEHO POZNANIA.

Mnohým mladým poslucháčom, ale aj mnohým rodičom, sa zdá dnešná školská fyzika ako niečo zastaralé a odtrhnuté od bežného života. Možno je to dôsledok školskej fyziky, kde sa spomínajú mnohé zákonitosti objavené pred stáročiami a kde sa používa veľa matematiky, ktorá v mnohom potláča fyzikálnu podstatu problému.

Prichádzame s ponukou na jednoduchých experimentoch vychádzajúcich z bežnej praxe poukázať na skutočnosť, že mnohé činnosti, ktoré vykonávajú aj tie najdokonalejšie prístroje sú mnohokrát založené na úplne jednoduchých fyzikálnych princípoch.

V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE.
Máte možnosť:   
   1.) Prísť k nám do Centra popularizácie fyziky na exkurziu.
   2.) Prídeme urobiť prednášku k vám do školy.

PONUKA ZAMERANIA STRETNUTÍ:

1. Výber najzaujímavejších experimentov
2. Dynamika pohybov
3. Energia
4. Mechanika kvapalín a plynov
5. Molekulová fyzika
6. Elektrický prúd
7. Stacionárne magnetické pole
8. Nestacionárne magnetické pole
9. Vlastnosti svetla
10. Ako funguje vesmír – názorné experimenty
11. Fyzikálny princíp hračiek a hlavolamov

Kde: Centrum popularizácie fyziky Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Slovenská republika