Prvá myšlienka vybudovať v priestoroch astronomickej pozorovateľne špeciálnu učebňu zameranú na experimentovanie s jednoduchými pomôckami, ktoré by si mohli žiaci zhotoviť aj sami, vznikla cez letné prázdniny v roku 2005. Myšlienku podporili poslanci mesta Martin a ďalší sponzori a tak sa po nie malom úsilí podarilo 7. júna 2006 učebňu slávnostne otvoriť.

Našim zámerom bolo ponúknuť učiteľom a žiakom možnosť byť experimentátorom, ktorý síce vie čo robí, ale výsledok ho častokrát prekvapí, zažiť pocit radosti z objavovania nepoznaného a motivovať tak žiakov k budovaniu si vzťahu k prírodovednému poznaniu. V mesiaci jún 2006 sme privítali na prvých seminároch kolegov z banskobystrického regiónu a podľa prvých reakcií kolegov sme zistili že výsledok nášho snaženia je na dobrej ceste. Pripravené aktivity sme si overili už aj na študentoch a žiakoch rôznych martinských škôl.

Predpokladali sme, že začiatkom školského roka 2005/2006 privítame v našich priestoroch i učiteľov západného Slovenska a o našom snažení sa postupne bude dozvedať čoraz viac ľudí. Snažili sme sa vytvoriť v priestoroch astronomickej pozorovateľne učebňu, v ktorej sa návštevníci budú cítiť príjemne a kam sa budú radi vracať. Zdalo sa nám, že začiatok sa nám vydaril. A držte nám palce, aby to tak isto pokračovalo.

PaedDr. Ivan Šabo a PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.