Capture2

Centrum popularizácie fyziky pri GVPT v Martine s podporou Nadácie VÚB

organizuje workshopy

 

VERÍTE, ŽE FYZIKA MÔŽE BYŤ ZÁBAVNÁ? MY VÁM TO DOKÁŽEME.

Workshopy sú určené žiakom základných škôl regiónu Turiec. Lektormi počas workshopu budú učitelia a študenti nášho gymnázia a ukážu žiakom základných škôl fyzikálne poznatky "vedecky", bádateľsky, objaviteľsky, ale v prvom rade zábavnou, súťažnou formou s použitím pomerne jednoduchých a nenáročných experimentov.

Prezentovanie experimentov bude spojené s aktívnym zapojením poslucháčov s cieľom budovať zručnosti pri realizácii experimentov. Ako hlavný cieľ si stanovujeme odbúrať nechuť žiakov základných škôl k fyzike ako predmetu a poukázať na prínos prírodovedných poznatkov pre život človeka formou prístupnou veku poslucháčov.

Všetky aktivity sa uskutočnia v priestoroch Centra popularizácie fyziky pri GVPT v Martine.  

Termín stretnutia si dohovorte: +421903253227, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.